Сертифициран партньор

Доверен партньор в строителството

За реализиране на политиката по управление в „СРЕГИ” ООД има внедрена и сертифицирана Интергирана система за управление, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2015.