СТРОИМ ВДЪХНОВЯВАЩИ СГРАДИ

Построените от нас административни и жилищни сгради са еталон за качество и стабилност!

Имате ли нужда от помощ за проект?

Поискайте оферта

Специалисти в модерното проектиране!

“СРЕГИ” ООД, гр. Бургас е дружество, създадено през 2001 г. от група инженери-строители.

Основните дейности на дружеството са строителство на административни, промишлени, обществени, търговски, хотелски обекти и съоръжения и жилища, в страната и предимно в Бургаска област.

Дружеството разполага със собствена производствено-техническа база в Индустриална зона на гр. Бургас, разнообразна тежка и лека строителна механизация, висококвалифициран инженерно-технически и изпълнителски персонал и възможности да изпълнява разнообразни строително-монтажни работи качествено и в срок. Организацията се развива успешно благодарение на постоянния стремеж да се проучват и задоволяват изискванията на наличните и бъдещите заинтересовани страни.

В условията на засилваща се конкуренция на пазара и на непрекъснато повишаване изискванията на потребителите, Политиката по управление на Организацията е насочена към:

НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, ДЕЙСТВИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ.

За реализиране на политиката по управление в „СРЕГИ” ООД има внедрена и сертифицирана Интергирана система за управление, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

„СРЕГИ” ООД членува в Камарата на строителите в България.

Сертификати

Екипът на СРЕГИ ООД, се ангажира в най-висока степен с прилагането на най-строгите стандарти във всички етапи на строителния процес, за да удовлетвори напълно изискванията на своите клиенти и партньори.

Стандарти

За реализиране на политиката по управление в „СРЕГИ” ООД има внедрена и сертифицирана Интергирана система за управление, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

Строителство

„СРЕГИ“ ООД извършва цялостно изпълнение на строителни проекти за жилищни, административни, обществени, хотелски и промишлени сгради и инфраструктурни съоръжения. Тя е член и един от основателите на Българската Строителна Камара.

Перфектно изпълнение

КСБ съгласно ЦПРС е издала на „СРЕГИ” ООД удостоверения за първа категория строителство за всички групи строителни обекти.

Механизация

Фирмата е обезпечена с нови и отговарящи на съвременните изисквания строителна механизация, машини, съоръжения и транспортни средства, от водещи световни марки, доказали своята надеждност, ефективност и производителност.

Машини

Инженерно-технически персонал и работници с различни специалности – 260 човека

0
Доволни клиенти
0
Готови проекти
0
Обучени професионалисти
0
Тежкотоварни машини

Нашите последни проекти

VIEW ALL PROJECTS

Нашите основни ценности